Sunday, February 14, 2010

Design team søges

Kender du Karen's Doodles ?
hvis Ikke er det på tide at lære dem at kende.
Vil du gerne være med til at gøre Karen's Doodles verdens kendte ?
Karen's Doodles Scandinavia Design team er en underafdeling af Det internationale Karen's doodles Design team. Ud over at der er en Skandinavisk underafdeling er der også en i England, Holland og USA.

Chancen er her nu.
Vi søger design team medlemmer til en Skandinavisk Udfordringsblog. Du skal kunne læse Dansk og/eller norsk, eller Engelsk.

Der bliver en ny udfordring her hver onsdag, og som Design team medlem skal du senest mandag kunne sende dit eksempel på udfordringen til Team Leader.

her er kravene til design teamet:
- Ansættelsen løber i 5 mdr og slutter d 31 juli 2010
-Skal have en blog, og kunne bruge digi stempler
- Deltage i ugentlige tema udfordringer, lægge dit bidrag ind på din blog og linke til udfordringsbloggen
-Bruge etiketten/label KarensDoodles på din blog, så dine læsere hurtigt kan finde alle dine karen's doodles eksempler.
-Vi opfordrer dig til at ligge dine kort/projekter ind i online gallerier, dels i dem i dit eget land men også meget gerne SNR, PCP og SCS og bruge tag'et KarensDoodles
-Vi opfordrer dig til at bruge Karen's Doodles digi stempler til online udfordringer.

Design team medlemmer vil få op til 6 digistempler hver mdr, antallet afhænger af hvor meget du deltager i udfordringer og om du kan lave ekstra arbejde. VENLIGST ikke noget med at hamstre digistempler. Hvis du modtager dem, vil vi også se dem brugt på kort eller andre projekter.

Hvis du syntes det her lyder spænende så send mig følgende på scadmin@email.dk senest d 26.Februar 2010 kl 23.59
Navn
Adresse
telefonnr
blogadresse
hvilke online gallerier du tilhører
Design teams, nuværende og tidligere
3 eksempler på hvad du mener er dit bedste arbejde( behøver ikke være Karen's doodles men hvis du har nogen vil vi gerne se dem - der ligger nogen gratis på Karen's Doodles )

------------------------in English-----------------------------

DT commitment will run 5 months until July 31st, 2010
Posting will be on Wednesdays.
Must have a blog and be familiar with digital images
Must participate in weekly themed challenges and add a post to your blog in which you will link back to the challenge blog as well as the store
Must leave comments each week for the challenge participants
We encourage you to use the Label KarensDoodles on your blog so all of your creations can be found easily by your readers
We encourage you to post cards to your online galleries: ie: SNR, PCP, SCS, please use tag KarensDoodles (no spaces)
We encourage you to use Karen's Doodles images for other online challenges and projects


DT members will receive up to 6 images, based on how often you will be able to participate in challenges or make additional cards. But please, no hoarding of images, if you accept them, we would like to see cards/projects with them.

If you would like to apply, please email the following to this email: scadmin@email.dk

Name
Address
phone #
Blog address
Online galleries to which you belong
Design Teams, both current and past
3 examples of what you consider your best work (they not need be Karen's images but we would love to see them)

The Design Team call will end February 26th at 11.59 pm

No comments: