Thursday, April 1, 2010

PÅSKE BLOG HOP

For at fejre Karens Doodles mere end 1000 Blog Følgere, skal vi have påske Blog Hop. Ja, jeg sagde HOP! Der er 4 separate HOPS gang ....Netherlands Challenge Blog
Scandinavian Challenge Blog - Du er HER *S*
United Kingdom Challeng Blog
United States Challenge Blog

For hvert enkelt hop, besøg alle de deltagende medlemmers blogs og du vil finde et påskeæg med et nummer på den. Indsamle alle numre og regn det samlede beløb sammen. Sørg for at eligge en kommentar, mens du er på besøg,fordi hvert enkelt Design Team medlem vil være at vælge en person fra deres kommentarer at vinde Karen's Doodles billede, de har brugt. Der vil være 4 Grand Prize-vindere, én for hver blog Hop, udvalgt fra de besøgende, der sender det korrekte svar for den pågældende Hop. ( vær opmærsom på om positive og negative tal !!!)

Vinderen vil få deres valg af 4 Karen's Doodles billeder.
For denne hop, så send venligst dit svar scadmin@email.dk Emne: BLOG HOP

Men vent, der er mere, alle, der besøger alle de blogs for alle 4 hops kan komme til at vinde en

Super Grand Prize af 4 Karen's Doodles digistamps plus et signeret Karen's Doodles original kunstværk.

Du kan besøge alle 4 Land's blog hops, indsamler tallene fra æg og sende det samlede beløb til karensdoodleseasterbloghop@gmail.com humlen vil tæt på Lørdag, April 3 ved midnat EST. Vinderne vil blive annonceret på hver Challenge blog, før deres ugentlige udfordring
.

Så hop ud og besøg vores taltentfulde design team
Carolina
Angelica
Maria Therese
Nancy
Tanja
Annita

Welcome to the first ever
Karen's Doodles blog hop !!!


To celebrate Karen's Doodles more than 1000 Blog Followers, we are having Easter Blog Hops. Yes, I said Hops! There are 4 separate Hops going on....
Netherlands Challenge Blog
Scandinavian Challenge Blog - You're Here*S*
United Kingdom Challeng Blog
United States Challenge Blog

For each individual hop, visit all the participating members blogs and you will find an Easter Egg with a number on it . Collect the numbers and add up the total. Be sure to leave a comment while you are visiting, as each Design Team member will be choosing one person from their comments to win the Karen's Doodles image they have used. There will be 4 Grand Prize winners, one for each blog Hop, chosen from the visitors who send in the correct total of the eggs for that particular Hop.

The winner will get their choice of 4 Karen's Doodles images.
For this hop, please send your answer to
scadmin@emai.dk subject: blog hop


But wait, there is more, anyone visiting all the blogs for all 4 Hops can enter to win a

Super Grand Prize of 4 Karen's Doodles images plus an autographed
Karen's Doodles original piece of art.

Just visit all 4 Country's blog hops, collect the numbers from the eggs and send the grand total to
karensdoodleseasterbloghop@gmail.com The Hops will close on Saturday, April 3 at midnight EST. Winners will be announced on each Challenge blog before their weekly challenge.
Visit the Scandinavian girls and drop them a line... you could be the lucky winner.
So hop on over and visit our talented design team

Carolina
Angelica
Maria Therese
Nancy
Tanja
Annita


here is a little inspiration


Tuesday, March 30, 2010

challange 4

WOW nogen flotte kort vi har set i denne uge ! Alle er værdige vindere MEN der er KUN 3 der kan vinde !! og Denne gang er det
1 præmie :Lina

2 præmie: Anne Bodil

3 præmie: Diana

Tillykke. Email hvilke(t) digistempel fra Karen's Doodles du gerne vil have til scadmin@email.dk
Denne uge på Karens Doodles Challenge blog vi laver en fælles udfordring. Alle 4 lande vil bruge det samme billede inspiration, foreslået af Marley fra Hollands Design Team.

Stop ved hver af de blogs på deres udfordring dag for at tjekke ud, hvad deres medarbejdere har skabt:

Holland Challenge Blog på tirsdag
Scandinavian Challenge Blog onsdag og
United Kindgom Challenge Blog også på onsdag.

Udfordringen regler er noteret på den højre sidebar, den vigtigste regel er, du skal bruge en Karens Doodles billede. Hvis du tilhører hende Paper CraftPlanet-gruppe, kan du hente en freebie billede til brug. Læs venligst reglerne og følge dem nøje. Du kan deltage i denne udfordring, ved at tilføje dit projekt til InLinkz finder du i slutningen af dette indlæg; webadressen til din aktuelle blog-post eller online galleri. Vær venlig ikke at linke til dine vigtigste blog, vi ønsker at være i stand til at finde dit indlæg til at forlade dig kommentarer. Tre vindere vil blive udvalgt af Random.org at vinde ...


1. plads - 3 Digi stempler efter eget valg fra Karen's Doodles
2. plads - 2 Digi stempler efter eget valg fra Karen's Doodles
3. plads - 1 Digi stempler efter eget valg fra Karen's Doodles
Så lad os se, hvad vores utrolig dygtige Design Team har skabt til at dele med jer i dag. Sørg for at besøge deres blogs for mere info om hvordan de gjorde disse vidunderlige projekter. Vi håber du vil finde inspiration i vores arbejde.
wow we had a lot of fantastic projects coming in this week and everyone are certainly worthy winners. But there can only be three winners each week and this week the winners are
1 prize:Lina


2.prize:Anne Bodil

3. prize : Diana
Please email your choice of image(s) to scadmin@email.dk
This week at Karen's Doodles Challenge blog we are doing a joint challenge. All 4 countries will be using the same photo inspiration, suggested by Marley from the Netherlands Design Team.

Please stop by each of the blogs on their challenge day to check out what their team members have created:

Netherlands Challenge Blog on Tuesday
Scandinavian Challenge Blog on Wednesday and
United Kindgom Challenge Blog also on Wednesday.

The challenge rules are listed on the right sidebar, the most important rule being you MUST use a Karen's Doodles image. If you belong to her Paper Craft Planet group, you can pick up a freebie image to use. Please read the rules and follow them closely. To enter the challenge, please add to the InLinkz you will find at the end of this post; the URL to your actual blog post or online gallery. Please do not link to your main blog, we want to be able to find your post to leave you comments. Three winners will be chosen by Random.org to win...


1st Place - 3 Digi stamps of their choice from Karen's Doodles
2nd Place - 2 Digi stamps of their choice from Karen's Doodles
3rd Place - 1 Digi stamps of their choice from Karen's Doodles
So let's check out what our incredibly talented Design Team has created to share with you today. Be sure to visit their blogs for more info on how they made these wonderful cards. We hope you will find inspiration from our work.


Maria Therese


Nancy


MarianneGro


DorteCarolinaAngelicaEva Helen


Tanja


Annita

HUSK at komme igen imorgen vi har masser af sjov at byde på i påsken :-)
come back tomorrow we're got lots of fun going on during Easter !