Thursday, April 1, 2010

PÅSKE BLOG HOP

For at fejre Karens Doodles mere end 1000 Blog Følgere, skal vi have påske Blog Hop. Ja, jeg sagde HOP! Der er 4 separate HOPS gang ....



Netherlands Challenge Blog
Scandinavian Challenge Blog - Du er HER *S*
United Kingdom Challeng Blog
United States Challenge Blog

For hvert enkelt hop, besøg alle de deltagende medlemmers blogs og du vil finde et påskeæg med et nummer på den. Indsamle alle numre og regn det samlede beløb sammen. Sørg for at eligge en kommentar, mens du er på besøg,fordi hvert enkelt Design Team medlem vil være at vælge en person fra deres kommentarer at vinde Karen's Doodles billede, de har brugt. Der vil være 4 Grand Prize-vindere, én for hver blog Hop, udvalgt fra de besøgende, der sender det korrekte svar for den pågældende Hop. ( vær opmærsom på om positive og negative tal !!!)

Vinderen vil få deres valg af 4 Karen's Doodles billeder.
For denne hop, så send venligst dit svar scadmin@email.dk Emne: BLOG HOP

Men vent, der er mere, alle, der besøger alle de blogs for alle 4 hops kan komme til at vinde en

Super Grand Prize af 4 Karen's Doodles digistamps plus et signeret Karen's Doodles original kunstværk.

Du kan besøge alle 4 Land's blog hops, indsamler tallene fra æg og sende det samlede beløb til karensdoodleseasterbloghop@gmail.com humlen vil tæt på Lørdag, April 3 ved midnat EST. Vinderne vil blive annonceret på hver Challenge blog, før deres ugentlige udfordring
.

Så hop ud og besøg vores taltentfulde design team
Carolina
Angelica
Maria Therese
Nancy
Tanja
Annita

Welcome to the first ever
Karen's Doodles blog hop !!!


To celebrate Karen's Doodles more than 1000 Blog Followers, we are having Easter Blog Hops. Yes, I said Hops! There are 4 separate Hops going on....




Netherlands Challenge Blog
Scandinavian Challenge Blog - You're Here*S*
United Kingdom Challeng Blog
United States Challenge Blog

For each individual hop, visit all the participating members blogs and you will find an Easter Egg with a number on it . Collect the numbers and add up the total. Be sure to leave a comment while you are visiting, as each Design Team member will be choosing one person from their comments to win the Karen's Doodles image they have used. There will be 4 Grand Prize winners, one for each blog Hop, chosen from the visitors who send in the correct total of the eggs for that particular Hop.

The winner will get their choice of 4 Karen's Doodles images.
For this hop, please send your answer to
scadmin@emai.dk subject: blog hop


But wait, there is more, anyone visiting all the blogs for all 4 Hops can enter to win a

Super Grand Prize of 4 Karen's Doodles images plus an autographed
Karen's Doodles original piece of art.

Just visit all 4 Country's blog hops, collect the numbers from the eggs and send the grand total to
karensdoodleseasterbloghop@gmail.com The Hops will close on Saturday, April 3 at midnight EST. Winners will be announced on each Challenge blog before their weekly challenge.
Visit the Scandinavian girls and drop them a line... you could be the lucky winner.




So hop on over and visit our talented design team

Carolina
Angelica
Maria Therese
Nancy
Tanja
Annita


here is a little inspiration


8 comments:

Julie said...

I had so much fun looking at each of the lovely blogs. All of the projects were simply gorgeous!!

Ellen said...

Fabulous Blog hop, it was so much fun to see all the beautiful cards but I was a little confused about who was the first stop and who is the second......

Andrea said...

hoi,
what a nice blog hop
I've seen very beatyful cards and images
and I found all the eggs
hugs andrea

Thistleblue said...

fabulous blog hop! Thanks for the chance to take part! Great inspiration.

Patricia said...

Thanks for the blog hop I hit all four.

Mary said...

Thanks for the fun blog hop! Gorgeous creations by the DT! Off to hop one more time!!

hugs
Mary (US ~ Maine)

Gloria Westerman said...

Love this hop.....thank you so much...

Arianne said...

Loved the hop!
Thank you all for the great eye-candy!