Wednesday, June 16, 2010

Tusind tak for de flotte kort i sidste uge alle har atter engang lavet nogle fantastisk flotte kort, Random. org har valgt flg til vindere:

1 præmie: Julie J
2 præmie: Chrilvan
3 præmie : Rentukkakuu

TILLYKKE, vær søde og emaile mig jeres valg af digi stempler på scadmin@email.dk

Denne uges udfordring er Summertime foreslået af Anne fra Det Engelske Design Team.
stop forbi hver af deres blogs på deres udfordring dag for at tjekke, hvad deres medlemmer har lavet:

USA
Holland
England

Udfordringen regler er noteret på den rigtige indholdsoversigten, den vigtigste regel er du SKAL bruge en Karen's Doodles image. Du kan besøge KArens' nye Webbutik eller hente en freebie billede til brug. Læs venligst reglerne og følg dem nøje. Du kan finde den udfordring, kan du føje til InLinkz finder du i slutningen af dette indlæg; webadressen til din aktuelle blog-indlæg eller online galleri. Undlad venligst at linke til din primære blog, vi ønsker at være i stand til at finde dit indlæg at forlade dig kommentarer. Tre vindere vil blive udvalgt af Random.org at vinde ......

1. plads - 3 Digi stempler efter eget valg fra Karen's Doodles
2. plads - 2 Digi stempler efter eget valg fra Karen's Doodles
3. plads - 1 Digi stempler efter eget valg fra Karen's Doodles
Husk at uploade dit kort/ project senest tirsdag d 22 Juni 2010 kl 23.59

--------------------------ENGLISH-----------------------------
Thank you so much for all the fantastic cards entered last weeks sketch challange. I am so glad that we have Random.org to select the winners for us .
1. Prize: Julie J
2. Prize Chilvan
3. Prize: Rentukkakuu
congratulations, please email me with your selections at scadmin@email.dk
This weeks theme is Summertime

suggested by Anne from the United Kingdom Design Team.

Please stop by each of the blogs on their challenge day to check out what their team members have created:

United States Challange blog on Monday
Netherlands Challenge Blog on Tuesday
United Kingdom Challenge Blog on Wednesday.

The challenge rules are listed on the right sidebar, the most important rule being you MUST use a Karen's Doodles image. You can visit
Karen's new webstore
and pick up a freebie image to use. Please read the rules and follow them closely. To enter the challenge, please add to the InLinkz you will find at the end of this post; the URL to your actual blog post or online gallery. Please do not link to your main blog, we want to be able to find your post to leave you comments. Three winners will be chosen by Random.org to win......

1st Place - 3 Digi stamps of their choice from Karen's Doodles
2nd Place - 2 Digi stamps of their choice from Karen's Doodles
3rd Place - 1 Digi stamps of their choice from Karen's Doodles

Remember to upload your card/ project by Tuesday June 22 nd. at 11: 59 pm

No comments: